Zmluvy


Zámenná zmluva.pdf
Zmluva č. 1422 538.pdf

Dodatok č.4 k zmluve č. 1101901.pdf

Dodatok č.1.pdf

Dodatok č.3 k zmluve č. 1101901.pdf

Zmluva o dielo.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

N-102-2022---notárska-zápisnica---odpis-4.pdfZ

Zmluva o dielo Miestna komunikácia.pdf

Dodatok č.1 k Zámenne zmluve č. 202201.pdf

Zmluva o bežnom účte.pdf

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál.pdf

Municipálny úver.pdf

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely.pdf

Zámenná zmluva - Ľudovít Kalas.pdf

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov.pdf

Zmluva o vypracovanie žiadosti o dotáciu.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-11-25 11:52:11

Dátum vytvorenia: 2022-05-02 11:57:16

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár