Oznámenia obce


Popis systému nakladania k kom. odpadmi.pdf

Ročný výkaz o kom. odpade z obce rok 2021.pdf

PHRSR-Vyšné-Valice-na-roky-2022-2028_.pdf

Voľba HK - vyhlásenie.pdf
Ročný výkaz o kom. odpade z obce rok 2022.pdf

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia kom. odpadu.pdf

Oznámenie.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2023-05-31 12:09:06

Dátum vytvorenia: 2020-03-18 09:36:17

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár