História


Obec vznikla v 13. storočí, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1274. V rokoch 1332 a 1375 nájdeme meno obce ako „Val“ alebo „Wal“ v cirkevných dokumentoch. Obyvatelia obce boli chalupári, zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Najvýznamnejšia pamiatka obce je kostol reformovanej cirkvi, ktorý pochádza z 15. storočia, je obklopený pevným múrom. Zaujímavosťou je obývacia izba vytvorená nad bránou a renesančná drevená zvonica. Kostol vyhorel v roku 1620, znovu ho postavili v roku 1777.

Tu sa narodil Ferenc Vályi Nagy učiteľ, filológ a básnik (zomr. 1820, Sárospatak/Blatný Potok, Maď.). Po štúdiu v Miskolci a v zahraničí učil v Sárospataku od roku 1798. Písal rozprávky, básne a veršované poviedky. Ako prví preložil do maďarčiny celú Homérovu Iliadu. Zbierku jeho básní vydal Ferencz Kazinczy v roku 1820 v Sárospataku.

Ďalším významným rodákom je Dénes Kupai, duchovný, publicista, spoluredaktor významného časopisu Fegyelő.

Obec bola do roku 1920 bola časťou Uhorsko-Rakúska, a v rokoch 1938-1945 Maďarska.Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-24 10:48:38

Dátum vytvorenia: 2020-01-24 10:48:24

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár