Verejná tabuľa


Prehlásenie-Triedenie KO
Zmluva o poskytovaní konzultačných a porad. služieb.pdf

Vysne_Valice_predaj_nehnutelnosti.pdf

Zmluva o posk. fin. dotácie.pdf

Dohoda č. 20 3 012 92.pdf
Zmluva o výpožičke.pdf

Zmluva PO č. 1421 300.pdf

Zmluva o spolupráci.pdf
PHRSR-Vyšné-Valice-na-roky-2022-2028_.pdf-

vyzva_kreativna_video_sutaz++++-1.pdf

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2021_1.pdf

Voľba HK - vyhlásenie.pdfpis systému nakladania k kom. odpadmi.pdf

Ročný výkaz o kom. odpade z obce rok 2021.pdf

Prehlásenie-Triedenie KO r.2021.pdf
Harmonogram zberu.pdf

Zámer prenájmu nehnut. majetku.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-18 13:55:33

Dátum vytvorenia: 2019-09-18 14:20:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár