Resource


Formálne záležitosti

Tanulmánykötet felhívás.pdf
Tanulmánykötet formai követemények.pdf

Výzva - Ekologické formovanie povedomia.pdflmények.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-07-06 10:16:56

Dátum vytvorenia: 2021-06-29 14:23:18

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár